ભગુડા - Kabrau Mogal Dham

ભગુડા

  • Thumbnail for મોગલધામ ભગુડા

    મોગલધામ ભગુડા

    મોગલધામ ભગુડા આઈ શ્રી “મોગલ માઁ” નું મંદિર, ભાવનગર જિલ્લાના મહુવા તાલુકામાં, ભગુડા ગામે આવેલું છે. જે મોગલધામ તરીકે ઓળખાય છે. આશરે ૪૫૦ વર્ષ જેટલો…

    Read