ભચાઉ થી કબરાઉ કેટલા કિલોમીટર - Kabrau Mogal Dham

ભચાઉ થી કબરાઉ કેટલા કિલોમીટર

ભચાઉ થી કબરાઉ કેટલા કિલોમીટર

ભચાઉ થી કબરાઉ કેટલા કિલોમીટરબચાઉ થી કબરાઉ જવા માટે 30 મિનિટનો ટાઈમ લાગે છે અને આ આશરે ૧૩.૫ કિલોમીટર છે એટલે કે 3:30 કિલોમીટરનો રૂટ છે કોમેન્ટમાં જય માં મોગલ જરૂરથી લખો જય માતાજી

 

રાજકોટ થી કબરાઉ કેટલા કિલોમીટર

રાજકોટ થી કવરાવો કેટલા કિલોમીટર દર્શક મિત્રો તમને જણાવી દઈએ કે રાજકોટ થી 159 કિલોમીટર થાય છે જે તમે આશરે 3:30 કલાકે આ જગ્યા પર પહોંચી શકો મોરબી હાઇવે NH 27

 

કબરાઉ કેટલા કિલોમીટર

મોગલ ધામ કેટલા કિલોમીટર

મોગલ ધામ તમારે જોવું હોય તો રાજકોટ થી 167 કિલોમીટર થાય છે  ત્રણ કલાક અને 16 મિનિટનો આ રસ્તો છે

kabrau mogal dham distance

If you want to see Mogal Dham, it is 167 kilometers from Rajkot. This road takes three hours and 16 minutes.

કબરાઉ કેટલા કિલોમીટર

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *