કબરાઉ મોગલ મા ના પરચા - Kabrau Mogal Dham

કબરાઉ મોગલ મા ના પરચા

કબરાઉ મોગલ મા ના પરચા

કચ્છની પવિત્ર ધરતી પર બેઠેલી ગુજરાતની સમાધિ હું શ્રી મામુગલ માધવલી છું મર્યાદા વિનાની છે. જો

કે માત્ર ગુજરાત કે ભારતમાં જ નહીં, પરંતુ અન્ય દેશોમાં પણ. વ્યક્તિના મૂલ્યો અત્યંત ભક્તિ અને

શ્રદ્ધા પર આધારિત હોય છે. માતા મોગલની હાજરીમાં, તેઓ તેમની જવાબદારી પૂર્ણ કરવામાં

સક્ષમ છે. મોગલની ફાઇલોમાં ઘણી બધી છે. તાજેતરમાં મોરબીના જયંતિભાઈ પટેલે પોતાનો

ધ્યેય સાફ કર્યો છે. જ્યારે હું પહોંચ્યો ત્યારે હું મા મોગલના ઘરે હતો અને મા મોગલના આશીર્વાદ

લીધા બાદ તેઓ ગાદીપતિ શ્રી ચરણ ઋષિ સામંતબાપુ પાસે ગયા અને 20 હજાર રૂપિયા

અર્પણ કર્યા. તેણે કહ્યું કે મા મોગલ મારા સ્વપ્નને મળ્યા હતા અને હું તેને વિઘ્ના સ્વરૂપમાં માનું છું.

આઈશના બદલામાં હું સો રૂપિયા આપીશ આ તકે ગાદીપતિ શ્રી ચરણ ઋષિ સામંત બાપુએ જણાવ્યું

હતું કે મોગલ ભક્તોની આસ્થા અને વિશ્વાસથી કામ કરે છે. અડધા પૈસા તમારી બહેનને અને અડધા

તમારી દીકરીને આપો. પુત્ર, મોગલ પૈસા પરત કરવામાં પુત્રીઓનું ખૂબ રક્ષણ કરે છે. ના. તમારે

અહીં કંઈપણ આપવાની જરૂર નથી, ફક્ત પ્રેમ, ભક્તિ અને વિશ્વાસની લાગણીઓ લાવો. મુગલોને

તેમના પુત્રોના ચહેરા પરની ખુશી ગમે છે. તેમની દીકરીઓને આપો. તેમને ખુશ રાખો અને ખાસ કરીને અંધશ્રદ્ધાથી દૂર રહો.

કબરાઉ કચ્છ

One Reply to “કબરાઉ મોગલ મા ના પરચા”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *