माँ काली स्तुति | Maa Kali Stuti | बुरे वक्त को मिटाने वाली महाकाली स्तुति .... - Kabrau Mogal Dham

माँ काली स्तुति | Maa Kali Stuti | बुरे वक्त को मिटाने वाली महाकाली स्तुति ….

नमामि विश्वमोहिनी नमामि शमीशान नमामि धार्मिक नमामि विंध्यवासिनी नमामि साकी साकी नमामि मजनू वैष्णवी कृष्णा नमामि भगवान नमो नारायण शिव भक्ति नमः नमो नमो नारायण नमामि है दुर्गा जी अनमोल

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *